Premis

CONCURS DE PROJECTES D’ASSOCIACIONS I ENTITATS A L’ESPAI EXPOSITIU LES CORTS 2022

Convocatòria de participació, en règim de concurrència, per incentivar l’actuació d’entitats i associacions en la presentació de projectes expositius a l’Espai Expositiu Les Corts, situat a l’entrada de la seu del Districte, ubicada al núm. 18 de la plaça de Comas, i atorgar una subvenció a les entitats seleccionades, per un import màxim de tres mil euros.

El contingut i el tema del projecte expositiu els defineix l’entitat participant, hauran de complir les finalitats de la base general 5.1, per donar a conèixer les activitats o projectes que duen a terme les entitats, o bé difondre les característiques dels barris o donar a conèixer esdeveniments d’actualitat o històrics del territori. En queden excloses les propostes que continguin missatges ofensius, que fomentin actituds incíviques o discriminatòries per raó de gènere, origen ètnic o social, diversitat funcional, edat, orientació sexual o qualsevol altra condició o circumstància personal o social, o que tinguin ànim de lucre.

Participants: les entitats públiques o privades, sense ànim de lucre, legalment constituïdes, que compleixin els requisits establerts a la base general quarta.

Termini de presentació: del 10 al 30 de desembre (ambdós inclosos)

Més informació: https://ajuntament.barcelona.cat/lescorts/

CONVOCATÒRIA DE LA 10A EDICIÓ DELS PREMIS “BARCELONA A L’EMPRESA INNOVADORA EN ORGANITZACIÓ I USOS DEL TEMPS”

L’Ajuntament de Barcelona convoca el Premi Barcelona a l’Empresa Innovadora en Organització i Usos del Temps, que enguany celebra la desena edició. Aquest Premi vol contribuir a posar en valor totes aquelles pràctiques de les empreses i organitzacions que estan al capdavant de la innovació, fent de l’organització i els usos del temps un eix fonamental per incrementar la satisfacció de les persones i el clima laboral, la igualtat d’oportunitats, la captació i retenció de talent i la productivitat. En definitiva, aquelles empreses que contribueixen a una millor organització del temps més saludable, igualitària i eficient.

El Premi té una naturalesa honorífica i no genera cap dret econòmic ni té altre efecte jurídic que el públic reconeixement de les empreses que obtinguin el premi i la difusió dels projectes i mesures presentades. Les candidatures es poden enviar, a través del formulari en línia, del dia 17 de novembre al 16 de desembre, ambdós inclosos.

Enllaç al Portal de tràmits telemàtics.

Cliqueu aquí si voleu més informació.

PREMI IGNASI FINA DE SALUT LABORAL 2021

Premi que convoca l'Ajuntament de Barcelona per tal de promoure i reconèixer les bones pràctiques i les accions preventives de les empreses i/o institucions i per millorar la salut de les persones en relació a les seves condicions de treball. El seu objectiu és contribuir al coneixement i fer visible les millors experiències d’actuació en la prevenció de riscos i en la promoció de la salut dins d’una empresa o activitat laboral.

En aquesta convocatòria es valoraran de manera prioritària les accions amb alt impacte pel que fa a la prevenció de riscos i a la promoció de la salut laboral, i de manera rellevant, aquelles que hagin servit com a bona pràctica per tal d’adaptar l’entorn laboral, ja sigui en els aspectes presencials o bé pel que fa al teletreball, a la situació generada per la Covid19.

Pot concórrer qualsevol professional, treballador/a, equip de treball, col·lectiu, servei, institució i/o empresa que hagi promogut i desenvolupat una millora en matèria preventiva o de salut laboral en una empresa o activitat laboral amb independència de la seva activitat i sector. El projecte presentat estarà implantat a la ciutat de Barcelona.

El premi està dotat d'una aportació econòmica de 6.000 euros i un diploma acreditatiu.

El termini de presentació de candidatures és des del 23 de novembre de 2021 fins al 22 de febrer de 2022, ambdós inclosos.

Vés al tràmit: https://seuelectronica.ajuntament.barcelona.cat/oficinavirtual/ca/tramit/20210001490

Premis del Consell Municipal d’Immigració de Barcelona 2021

El premi del Consell Municipal d’Immigració de Barcelona (CMIB) té per objecte el reconeixement de la feina realitzada o dels projectes en curs que hagin destacat, o siguin d’especial interès en l’àmbit de la integració i l’assoliment de la plena ciutadania de les persones immigrades, així com per afavorir la diversitat, la convivència i la cohesió social. La temàtica acordada pel Consell Municipal d’Immigració per l’any 2021, que continua la temàtica del 2020, és “Per una Barcelona Antiracista”.

També s’atorga una menció especial que té per objecte reconèixer públicament una entitat que sigui necessàriament membre del Consell Mpal. d’Immigració i que durant l’any de publicació de les bases hagi destacat per la seva participació activa, col·laboració i contribució a l’entesa en el Consell.

Podran presentar projecte al Premi les persones físiques, els grups, les associacions i/o altres entitats sense ànim de lucre amb seu social a Barcelona o entitats o grups amb delegació sempre que tinguin activitat a la ciutat de Barcelona.

El termini de presentació de sol·licituds és del 7 al 22 d’octubre de 2021 (ambdós inclosos).

Enllaç a tràmit de Portal: https://seuelectronica.ajuntament.barcelona.cat/oficinavirtual/ca/tramit/20210001490

Si voleu més informació podeu accedir al web de Consell Municipal d’Immigració de Barcelona.

VI PREMI JOVE DE CÒMIC SANT MARTÍ 2021

En el marc de la commemoració del 25 de novembre, Dia Internacional per a l’Eliminació de la Violència envers les Dones, el Districte de Sant Martí, la Direcció de Feminismes i LGTBI de l’Ajuntament de Barcelona i Biblioteques del Districte de Sant Martí, amb la col·laboració del Consell de Dones de Sant Martí, convoquen anualment el Premi Jove de Còmic Sant Martí per a la prevenció i erradicació de la violència masclista.

Aquest premi té com a finalitat sensibilitzar adolescents i joves sobre el fenomen de la violència masclista i implicar-los en la lluita per l’erradicació de les discriminacions de gènere i en la creació de nous imaginaris igualitaris i no sexistes a través del llenguatge del còmic, en el marc de la cultura de la pau i de la no violència.

Poden participar en aquest concurs joves i adolescents que visquin, estudiïn o treballin a la ciutat de Barcelona i que tinguin fins a 25 anys el dia en que finalitza el termini de presentació d’obres, en qualsevol de les categories següents:

• Categoria A: persones d’entre 16 i 25 anys.

• Categoria B: persones menors de 16 anys.

Hi poden concursar de manera individual o col·lectiva, però cada participant només pot presentar una obra.

Les persones interessades a participar en el Premi, han de presentar una instància i la documentació de forma presencial o telemàtica:

Termini per participar en el Premi Jove de Còmic Sant Martí:

Presentació d'obres del 18 de setembre al 22 d'octubre del 2021.

PREMI BARCELONA FEM TECH PER L’EQUITAT DE GÈNERE AL SECTOR TIC

L’Ajuntament de Barcelona amb la convocatòria del premi Bcn Fem Tech vol posar en valor aquells projectes de la ciutat que treballen per l’equitat de gènere en el sector de la tecnologia, potenciar la capacitació des de la petita infància, afavorir l’accés laboral a les dones en el sector Tech i donar visibilitat, reconeixement i suport als projectes del sector de la tecnologia de ciutat liderats per dones.

Els projectes han de tenir com a eix la ciutat de Barcelona, pel que fa a temàtica, públic objectiu o marc d’incidència.

La participació a la convocatòria està oberta a qualsevol persona física o jurídica empadronada o amb seu social o delegació a la ciutat de Barcelona o àrea metropolitana així com a les agrupacions de persones físiques i/o persones jurídiques, públiques o privades, tot i que no tinguin personalitat jurídica, d’acord amb els criteris establerts a la convocatòria.

El termini de presentació de sol·licituds és de l’1 de setembre al 29 de setembre de 2021

DOCUMENTS

Convocatòria de la tercera edició del Premi Europeu Barcelona Ciència Hipàtia

Aquesta tercera edició del Premi Europeu Barcelona Ciència Hipàtia va dirigida a la tercera de les àrees del coneixement que han definit els premis Hipàtia i, vol premiar el reconeixement de la carrera centrada en les humanitats i les ciències socials.

El premi s’adreça a científics i científiques i investigadors i investigadores que hagin desenvolupat la seva tasca de recerca en un país europeu amb una trajectòria d’excel·lència en la seva carrera investigadora al més alt nivell internacional, en l’àmbit de les humanitats i les ciències socials.

La persona guardonada ha de ser una persona física, llevat que, de forma motivada i excepcional, el Comitè Avaluador justifiqui la conveniència d’atorgar-lo de forma conjunta a més d’una persona. Les presentacions de les candidatures s’han de fer telemàticament.

Les sol·licituds s'han d’enviar a l'adreça electrònica http://barcelona.acadeuro.org/home/annual-programming/hypatia-prize/hypatia-prize/contact

Termini de presentació: del 9 de juliol al 30 de setembre de 2021, ambdós inclosos.

DOCUMENTS

PREMIS ESCOLES +SOSTENIBLES

El programa Escoles + Sostenibles enguany celebra els 20 anys del programa, i amb aquest bagatge i la viva voluntat de transformar la institució educativa per fer front als reptes de la sostenibilitat i l’emergència climàtica, seguim acompanyant tots els centres que vulguin emprendre aquesta tasca. És per aquest motiu que es convoquen els Premis Escoles + Sostenibles amb la finalitat de donar un impuls a totes aquelles iniciatives educatives que transformen els centres per fer front a una crisi climàtica amb la comunitat educativa com a agent clau d’aquest canvi de model de societat.

Poden concórrer a aquesta convocatòria els centres educatius de la ciutat de Barcelona que s’hagin adherit al programa “Barcelona Escoles + Sostenibles” i que compleixin els requisits establerts a les Bases. A més a més cal saber que:

• Cada participant no podrà presentar més d'un projecte.

• Hi han dues modalitats de participació en els premis: iniciatives d'una durada d'un curs (projectes anuals) o de tres cursos escolars (projectes triennals).

• No poden presentar projecte els centres que actualment estan en 1r o 2n curs de projecte triennal.

• Per a la modalitat de projectes anuals, no es podrà atorgar premi a aquells centres que l’hagin guanyat en el període de dues convocatòries anteriors, però sí que podran rebre menció.

• No s’atorgarà més d’un premi amb dotació econòmica a un mateix projecte ni a un mateix beneficiari.

Presentació de sol·licituds: del 7 de juliol al 17 d'agost, ambdós inclosos. Termini ampliat fins al 7 de setembre, (BOPB del 23 de juliol de 2021).

DOCUMENTS

XVI PREMI 25 DE NOVEMBRE DE 2021. Dia Internacional per a l’Eliminació de la Violència vers les Dones

Convocatòria de la setzena edició del Premi 25 de Novembre de 2021. Dia Internacional per a l’Eliminació de la Violència vers les Dones. BCN Antimasclista; “Desobeeix el masclisme”

L'Ajuntament de Barcelona, amb motiu de la commemoració del Dia Internacional contra la Violència vers les Dones, en el marc de l'Acord ciutadà per una Barcelona lliure de violència vers les dones, convoca aquest any el Premi 25 de novembre per lluitar contra els estereotips relacionats amb la masculinitat hegemònica i promocionar models relacionals més justos i equitatius i lliures de violència, recolzant projectes que treballin la prevenció de les violències masclistes en un dels orígens d’aquestes violències; posant el focus en les masculinitats i els valors culturals i socials sexistes que fomenten, legitimen, sostenen i reprodueixen les violències masclistes.

Poden presentar un projecte les persones físiques majors de 18 anys, els grups, les associacions i les entitats sense ànim de lucre de la ciutat de Barcelona. Les persones físiques han d'estar empadronades a Barcelona. Les persones jurídiques han de tenir la seu a la ciutat de Barcelona. En el cas de grups integrats només per persones físiques, cal que la persona que actuï com a representant del grup estigui empadronada a la ciutat de Barcelona.

El nombre de sol·licituds màxim a presentar serà d’una única sol·licitud/projecte per sol·licitant.

La presentació de sol·licituds serà des de l’1 al 27 de setembre de 2021 (ambdós inclosos).

XXIX PREMIS SANTS-MONTJUÏC

El Districte de Sants-Montjuïc atorga anualment els Premis per reconèixer els mèrits d’una persona, entitat o col·lectiu per la seva dedicació i compromís amb el territori i el seu veïnat.

Enguany té lloc la XXIX Edició dels Premis que engloben les modalitats següents:

 1. Reconeixement a una persona rellevant del districte.
 2. Reconeixement a una entitat o col·lectiu.
 3. Premi especial a les “Cures i Suport Mutu”.
 4. Premi especial a la “Innovació”.

Les candidatures podran ser presentades per persones físiques, entitats i col·lectius diversos, de forma individual o en aliança amb altres organitzacions. En aquest cas, també podran participar empreses, tot i que el Premi serà atorgat a la persona, entitat o col·lectiu amb qui presenta la candidatura conjunta.

El termini de presentació s’obrirà l’endemà de la publicació de les bases i convocatòria al Butlletí Oficial de la Província de Barcelona, fins al dia 22 d’abril de 2021.

La presentació de propostes es farà de forma exclusivament virtual a través del correu electrònic premissantsmontjuic@bcn.cat

Trobareu més informació i podreu descarregar-vos els models normalitzats de candidatures al web https://ajuntament.barcelona.cat/sants-montjuic/ca.

SANT ANDREU CONTEMPORANI - Concurs d’Arts Visuals Premi Miquel Casablancas 2021

SANT ANDREU CONTEMPORANI és un programa públic dedicat a la promoció, difusió i producció de l‘art contemporani emergent organitzat per l’Ajuntament de Barcelona - Districte de Sant Andreu. Articula la seva programació a través d’exposicions, tallers, conferències, projectes curatorials, un programa educatiu, un programa de mediació i un programa de residències artístiques, tots ells destinats a proporcionar a les persones creadores eines per a la seva professionalització.

Cada any, Sant Andreu Contemporani convoca el Concurs d’Arts Visuals Premi Miquel Casablancas, una convocatòria d’art jove d’abast nacional que contempla quatre modalitats:

 1. Obra
 2. Projecte
 3. Mediació
 4. Comunicació gràfica

Poden concursar les persones creadores, a títol individual, i col·lectius artístics, nacionals o estrangers, residents/es a l’estat espanyol, nascuts/des després de l'1 de gener de 1985. En el cas dels col·lectius, es requereix que almenys la meitat de les persones membres que l’integren compleixin aquests requeriments. Solament s'admet una proposta/obra per artista en cada modalitat. En el cas que una candidatura concorri a més d’un dels premis, només podrà resultar guanyadora en una modalitat. Les candidatures guanyadores en edicions anteriors no poden presentar-se a la mateixa modalitat en la qual van ser premiades.

El termini de presentació és del 12 de febrer fins al dia 31 de març de 2021.

La presentació de propostes es realitzarà exclusivament on-line. Les persones interessades a participar han de completar els formularis d'inscripció que es troben al web: www.santandreucontemporani.org

Trobareu més informació i podreu descarregar-vos els models normalitzats de candidatures al mateix web: www.santandreucontemporani.org

XXXV EDICIÓ DELS PREMIS 8 DE MARÇ - Maria Aurèlia Capmany 2021, “24 hores al dia, 365 dies l’any - Democratitzem les cures”

La Comissió de Govern, en sessió de 11 de febrer de 2021, ha aprovat la convocatòria de la 35a edició del Premi 8 de Març - Maria Aurèlia Capmany amb la finalitat de promoure iniciatives que contribueixin a donar suport i visibilitat a la centralitat social dels treballs de cura, i als processos i pràctiques per a democratitzar les tasques de cura a la ciutat, i apoderar a les dones en tota la seva diversitat.

El 2021 ha estat l’any en què a escala planetària s’ha viscut una situació excepcional, que mai havíem viscut, motivada per l’emergència de la pandèmia de covid-19. En aquest context excepcional d’emergència sanitària i social, hem comprovat encara més com d’essencials són les feines de cura de les persones, la varietat de professions que hi ha implicades, des de l’àmbit sanitari fins al treball social o el treball domèstic, i com de feminitzades, poc reconegudes i remunerades estan aquestes feines.

Poden presentar un projecte les persones físiques, els grups, les associacions o altres entitats sense ànim de lucre de la ciutat de Barcelona.

Les entitats han de tenir la seu a la ciutat de Barcelona. En el cas de grups que no estiguin formalitzats jurídicament i que estiguin integrats només per persones físiques, cal que la persona que actuï com a representant del grup estigui empadronada a la ciutat de Barcelona.

El termini de presentació de les sol·licituds és del 18 de febrer al 17 de març de 2021.

També es pot fer el tràmit telemàticament clicant aquí.

Premis Montserrat Roig al periodisme i la comunicació social de Barcelona 2020

Impulsats pel Consell Municipal de Benestar Social, tenen com a objectiu estimular, promoure i incentivar una informació de més qualitat i un millor tractament dels temes socials en els mitjans de comunicació. Per fer-ho, els premis reconeixeran les millors obres presentades en cadascuna de les modalitats d’acord amb les categories i els criteris recollits a les bases i es lliuraran a l’autor o autors del treball amb independència de qui hagi presentat la candidatura.

Els treballs han de tenir com a eix la ciutat de Barcelona pel que fa a temàtica, públic objectiu o marc d’incidència.

  Categories:
 1. Periodisme social: un premi de 8.000 euros, amb tots els impostos inclosos.
 2. Comunicació social: un premi de 8.000 euros, amb tots els impostos inclosos.
 3. Promoció de la investigació periodística en l’àmbit del benestar social i l’acció social a Barcelona: per a cada modalitat es lliurarà un premi de 8.000 euros, amb tots els impostos inclosos.
 4. Premi especial del jurat: sense dotació econòmica.

El termini de presentació de candidatures comença el 25 de gener i acaba el dia 19 de febrer de 2021 (ambdós inclosos).

Més informació al web Premis Montserrat Roig: https://www.barcelona.cat/premis-montserrat-roig/ca

Ves al tràmit: https://seuelectronica.ajuntament.barcelona.cat/oficinavirtual/ca/tramit/20010000996

Beques “PREMIS BARCELONA 2020”

L'Ajuntament de Barcelona, a través de l'Institut de Cultura de Barcelona (ICUB), convoca aquest any amb caràcter d'excepcionalitat uns premis destinats a fer possibles projectes de creació cultural, de recerca i d'innovació en l'àmbit de la cultura, la ciència i l'educació.

La finalitat d’aquests premis extraordinaris és ajudar a pal·liar els efectes de la crisi sanitària experimentada durant el 2020 i promoure iniciatives que contribueixin a mantenir el dinamisme i lideratge cultural, educatiu i científic de Barcelona a través de la innovació en cadascun d'aquests àmbits. Amb aquesta finalitat es convoquen les línies de premis següents:

 1. Línia de cultura – suport a la creació artística
 2. Línia de cultura – projectes d’innovació i recerca en espais patrimonials i en acció cultural comunitària
 3. Línia de cultura i educació
 4. Línia de divulgació científica i art i ciència

Les bases específiques estableixen les diferents modalitats per les quals es podran convocar els premis, així com l’objecte, la documentació que cal presentar i els criteris de valoració que el jurat haurà de tenir en compte per escollir les persones premiades. S’atorgaran un màxim de 225 premis en total. Cada modalitat té previst un nombre de premis i una dotació econòmica.

Cada sol•licitant només pot presentar una única sol•licitud, per a un únic projecte i per a una sola modalitat. Per tant, si feu investigació o creació en una universitat, espai de creació, centre de recerca, etcètera, cal que tingueu en compte que només s'admetrà la primera sol•licitud registrada de cada institució, i que també us podeu presentar com a persona física, a títol individual, o com a agrupació de persones, si sou un col•lectiu.

La convocatòria és oberta tant a persones físiques com a persones jurídiques legalment constituïdes i a agrupacions de persones físiques o jurídiques. L'edat mínima per ser beneficiari/a dels premis és de 18 anys. S'utilitzarà com a referència l'any natural en el qual es publica la convocatòria

El termini de presentació de sol·licituds és del 30 de desembre de 2020 al 17 de febrer de 2021

El termini de justificació ha estat ampliat fins el 31 de març de 2022

Ves al tràmit:https://seuelectronica.ajuntament.barcelona.cat/oficinavirtual/ca/tramit/20200001442

Per a més informació dirigiu-vos a:

https://www.barcelona.cat/suportalacultura

Concurs de projectes d’associacions i entitats a l’Espai Expositiu Les Corts 2021

Convocatòria de participació, en règim de concurrència, per incentivar l’actuació d’entitats i associacions en la presentació de projectes expositius a l’Espai Expositiu Les Corts, situat a l’entrada de la seu del Districte, ubicada al núm. 18 de la plaça de Comas, i atorgar una subvenció a les entitats seleccionades, per un import màxim de tres mil euros.

El contingut i el tema del projecte expositiu els defineix l’entitat participant, hauran de complir les finalitats de la base general 5.1, per donar a conèixer les activitats o projectes que realitzen les entitats, o bé difondre les característiques dels barris o donar a conèixer esdeveniments d’actualitat o històrics del territori. En queden excloses les propostes que continguin missatges ofensius, que fomentin actituds incíviques o discriminatòries per raó de gènere, origen ètnic o social, diversitat funcional, edat, orientació sexual o qualsevol altra condició o circumstància personal o social, o que tinguin afany de lucre.

Termini de presentació: del 26 de novembre al 17 de desembre.

Premis de Recerca Científica a Reptes Urbans

Queda restablert el servei del Portal de tràmits, que havia quedat interromput per unes hores a causa d'una incidència tècnica. A conseqüencia de la incidència tècnica amb el servei d'identificació de la CAOC que es va donar durant el dia 9 de novembre i que no permetia la tramitació al Portal de tràmits, s'amplia el termini fins les 23.59 hores del dia 11 de novembre per presentar la sol·licitud.

Davant la crisi socioeconòmica, sanitària i ambiental sobrevinguda per la covid-19, l’Ajuntament de Barcelona fa una crida a l’ecosistema local de recerca científica per investigar les solucions als reptes que té la ciutat de Barcelona i trobar nous camps de recerca, processos, serveis o metodologies que ajudin a imaginar la ciutat en el nou context, així com a accelerar-ne la recuperació d’una manera disruptiva.

Aquesta convocatòria està adreçada, de manera oberta i sense constriccions de formats i maneres de fer, a aquelles persones del teixit investigador que, de manera individual o col·lectiva, vulguin contribuir a generar idees, respostes innovadores i aplicacions als principals reptes que té plantejats Barcelona com a ciutat i com a conurbació metropolitana.

Els projectes a què s’adreça aquesta convocatòria han d’emmarcar-se en una o diverses de les temàtiques següents:

• Densitat de població, espai públic i benestar social

• Benestar social en relació amb l’habitatge i els serveis bàsics

• Mobilitat sostenible de persones i productes

• Emergència climàtica i ciutat

• Envelliment de qualitat, infància i ciutat

• Ciutat i visitants

• Nous espais i models productius a la ciutat

• Alimentació sostenible i ciutat

• Tecnologia i millora dels serveis públics

Premis del Consell Municipal d’Immigració de Barcelona 2020

El premi del Consell Municipal d’Immigració de Barcelona (CMIB) té per objecte el reconeixement de la feina realitzada o dels projectes en curs que hagin destacat, o siguin d’especial interès, en l’àmbit de la integració de les persones immigrades i de la cohesió social.

Podran presentar projecte les persones físiques, els grups, les associacions i/o altres entitats sense ànim de lucre amb seu social a Barcelona o entitats o grups amb delegació sempre que tinguin activitat a la ciutat de Barcelona.

La presentació de sol•licituds serà des de l’1 de setembre i fins al 23 d’octubre de 2020 (ambdós inclosos).

Convocatòria de la XV edició del Premi 25 de novembre de 2020 – Dia internacional per a l’eliminació de la violència vers les dones sobre el tema de les violència digitals

L'Ajuntament de Barcelona, amb motiu de la commemoració del Dia Internacional contra la Violència vers les Dones, en el marc de l'Acord ciutadà per una Barcelona lliure de violència vers les dones, convoca aquest premi per reconèixer les persones, col·lectius, institucions, grups o entitats que aposten per treballar per una ciutat lliure de violència, on predominin formes de convivència plurals i solidàries.

Poden presentar un projecte les persones físiques, les associacions, els grups de fet i les entitats de qualsevol índole (comercials, culturals, veïnals, etcètera); els espais de lleure i oci; les escoles, els centres educatius i d’ensenyament; els equipaments i els serveis cívics, socials, culturals i de l’àmbit de la salut, i els grups, les associacions o les entitats sense ànim de lucre de la ciutat de Barcelona.

Les entitats han de tenir la seu a la ciutat de Barcelona. En el cas de grups integrats només per persones físiques, cal que la persona que actuï com a representant del grup estigui empadronada a la ciutat de Barcelona.

La presentació de sol·licituds serà des del 23 de juliol al 25 de setembre de 2020 (ambdós inclosos).

XXXIV EDICIÓ DEL PREMI 8 DE MARÇ Maria Aurèlia Capmany, Ecofeminismes i emergència climàtica

La Comissió de Govern, en sessió de 19 de desembre de 2019, ha aprovat la convocatòria de la 34a edició del Premi 8 de Març - Maria Aurèlia Capmany per donar suport a projectes amb perspectiva de gènere, interseccional i protagonisme femení, que ajudin a afrontar l’emergència climàtica i a desenvolupar accions ecofeministes a la ciutat.

El 2019 ha estat l’any en què la generació més jove ha sortit massivament al carrer per recordar-nos que se’ns acaba el temps, que dècades de sobreexplotació humana dels béns i serveis de la natura a escala global han generat un impacte que ja estem veient aquí i ara i que posa en perill la continuïtat de la vida al planeta tal com la coneixem.

Activistes i experts i expertes ens alerten que ja ha passat el moment en què podíem evitar la crisi climàtica modificant la nostra manera de produir i consumir: ja hem arribat a l’era de les conseqüències. La crisi climàtica ja és aquí: notem la pujada de les temperatures, els canvis en els règims de pluja i tempestes, l’augment de les sequeres i les desaparicions d’espècies d’animals i plantes, entre altres elements que ja són tangibles.

Poden presentar un projecte les persones físiques, els grups, les associacions o altres entitats sense ànim de lucre de la ciutat de Barcelona.

Les entitats han de tenir la seu a la ciutat de Barcelona. En el cas de grups que no estiguin formalitzats jurídicament i que estiguin integrats només per persones físiques, cal que la persona que actuï com a representant del grup estigui empadronada a la ciutat de Barcelona.

El termini de presentació de les sol·licituds és de l’2 al 31 de gener de 2020.

També es pot fer el tràmit telemàticament clicant aquí

Premis Montserrat Roig al periodisme i la comunicació social de Barcelona 2019

Impulsats pel Consell Municipal de Benestar Social, tenen com a objectiu estimular, promoure i incentivar una informació de més qualitat i un millor tractament dels temes socials en els mitjans de comunicació. Així doncs, els premis reconeixeran les millors obres presentades en cadascuna de les categories i en premiaran l’autoria amb independència de qui hagi presentat la candidatura.

Els treballs han de tenir com a eix la ciutat de Barcelona pel que fa a temàtica, públic objectiu o marc d’incidència.

Categories:

 1. Periodisme social.
 2. Comunicació social.
 3. Promoció de la investigació periodística en l’àmbit del benestar social a Barcelona.
 4. Premi especial del jurat.

El termini de presentació de candidatures comença el 9 de gener de 2020 i acaba el dia 31 de gener de 2020.

Convocatòria de la 8a edició del Premi Barcelona a l'Empresa Innovadora en Conciliació i Temps

L’Ajuntament de Barcelona convoca el Premi Barcelona a l’Empresa Innovadora en Conciliació i Temps, que enguany celebra la vuitena edició. Aquest premi vol reconèixer, promoure i divulgar la tasca de les empreses i les entitats que aposten per unes noves organitzacions del temps que afavoreixen la conciliació del seu personal, la corresponsabilitat entre homes i dones, i l’equilibri dels temps laboral, personal, de cures i social. Les candidatures es poden enviar a través del formulari en línia al llarg del mes d’octubre, del dia 1 al 31.

Més informació

Convocatòria dels Premis del Consell Municipal d’Immigració de Barcelona 2019

El premi del Consell Municipal d’Immigració de Barcelona (CMIB) té per objecte el reconeixement de la feina realitzada o dels projectes en curs que hagin destacat, o siguin d’especial interès, en l’àmbit de la integració de les persones immigrades i de la cohesió social.

Podran presentar projecte les persones físiques, els grups, les associacions i/o altres entitats sense ànim de lucre amb seu social a Barcelona o entitats o grups amb delegació sempre que tinguin activitat a la ciutat de Barcelona.

La presentació de sol·licituds serà des de l’endemà de la publicació oficial al BOPB i fins al 15 d’octubre de 2019, ambdós inclosos.

Convocatòria del Premi de Comerç 2019

L’Ajuntament de Barcelona convoca el Premi Comerç de Barcelona, amb l’objectiu de reconèixer i promocionar les iniciatives que contribueixen a fer créixer el model de comerç de proximitat innovador i les que contribueixen a la dinamització i millora de la iniciativa empresarial comercial dels mercats municipals de la ciutat.

Amb aquesta finalitat, la 22a edició del premi Comerç de Barcelona i la 10a edició del Premi Mercats de Barcelona busquen distingir les iniciatives, les contribucions, els establiments comercials i les associacions de venedors dels mercats municipals que hagin incidit en la millora del sector comercial.

Poden presentar candidatura al premi totes les persones físiques o jurídiques (titulars d’establiments comercials, de parades de mercats municipals, associacions de comerciants territorials o sectorials i associacions de venedors de mercats municipals) que contribueixin o hagin contribuït a la millora del teixit comercial i dels mercats de la ciutat de Barcelona.

El termini de presentació de les candidatures començarà el dia 11 de juny i romandrà obert fins al 12 de juliol de 2019.

XXXIII edició dels Premis 8 de Març - Maria Aurèlia Capmany sota el crit “Pa i roses”

La Comissió de Govern, en sessió de 10 de gener de 2019, ha aprovat la convocatòria de la 33a edició dels premis 8 de Març - Maria Aurèlia Capmany per donar suport als projectes que contribueixin a la prevenció, la denúncia i l'afrontament de les situacions de discriminació econòmica i laboral de les dones, i facilitin eines d’autoorganització i apoderament per impulsar la lluita contra la feminització de la pobresa i la precarietat.

Prenent el pa i les roses com a símbols de la lluita pels drets laborals i l’exigència del dret a unes condicions de vida millors per a elles i les seves famílies, van emprendre una llarga lluita col•lectiva, que culminaria amb la reducció de jornades abusives, augments salarials i el reconeixement del dret a la sindicació.

Poden presentar projectes qualsevol persona, grup, associació o entitat sense ànim de lucre que estigui domiciliada o tingui seu a la ciutat de Barcelona. En el cas de grups que no estiguin formalitzats jurídicament i que estiguin integrats només per persones físiques, cal que la persona que actuï com a representant del grup estigui empadronada a la ciutat de Barcelona.

Els premis 8 de Març estableixen una sola categoria de projecte i dos premis:

• Premi del Jurat al millor projecte, dotat amb 15.000 €.

• Premi del Públic al millor projecte, dotat amb 3.000 €.

El termini de presentació de les sol•licituds és: del 15 de gener a l’1 de febrer de 2019.

També es pot fer el tràmit telemàticament clicant aquí