Premis

Convocatòria de la 8a edició del Premi Barcelona a l'Empresa Innovadora en Conciliació i Temps

L’Ajuntament de Barcelona convoca el Premi Barcelona a l’Empresa Innovadora en Conciliació i Temps, que enguany celebra la vuitena edició. Aquest premi vol reconèixer, promoure i divulgar la tasca de les empreses i les entitats que aposten per unes noves organitzacions del temps que afavoreixen la conciliació del seu personal, la corresponsabilitat entre homes i dones, i l’equilibri dels temps laboral, personal, de cures i social. Les candidatures es poden enviar a través del formulari en línia al llarg del mes d’octubre, del dia 1 al 31.

Més informació

Convocatòria dels Premis del Consell Municipal d’Immigració de Barcelona 2019

El premi del Consell Municipal d’Immigració de Barcelona (CMIB) té per objecte el reconeixement de la feina realitzada o dels projectes en curs que hagin destacat, o siguin d’especial interès, en l’àmbit de la integració de les persones immigrades i de la cohesió social.

Podran presentar projecte les persones físiques, els grups, les associacions i/o altres entitats sense ànim de lucre amb seu social a Barcelona o entitats o grups amb delegació sempre que tinguin activitat a la ciutat de Barcelona.

La presentació de sol·licituds serà des de l’endemà de la publicació oficial al BOPB i fins al 15 d’octubre de 2019, ambdós inclosos.

Convocatòria de la XIV edició del Premi 25 de novembre 2019 - Dia internacional per a l'eliminació de la violència vers les dones sobre el tema #BCNantimasclista” i Intercultural

L'Ajuntament de Barcelona, amb motiu de la commemoració del Dia Internacional contra la Violència vers les Dones, en el marc de l'Acord ciutadà per una Barcelona lliure de violència vers les dones, convoca aquest premi per reconèixer les persones, col·lectius, institucions, grups o entitats que aposten per treballar per una ciutat lliure de violència, on predominin formes de convivència plurals i solidàries.

Poden presentar un projecte les persones físiques, les associacions, els grups de fet i les entitats de qualsevol índole (comercials, culturals, veïnals, etcètera); els espais de lleure i oci; les escoles, els centres educatius i d’ensenyament; els equipaments i els serveis cívics, socials, culturals i de l’àmbit de la salut, i els grups, les associacions o les entitats sense ànim de lucre de la ciutat de Barcelona.

Les entitats han de tenir la seu a la ciutat de Barcelona. En el cas de grups integrats només per persones físiques, cal que la persona que actuï com a representant del grup estigui empadronada a la ciutat de Barcelona.

La presentació de sol·licituds serà des del 20 de juny al 18 d’octubre de 2019 (ambdós inclosos).

Convocatòria del Premi de Comerç 2019

L’Ajuntament de Barcelona convoca el Premi Comerç de Barcelona, amb l’objectiu de reconèixer i promocionar les iniciatives que contribueixen a fer créixer el model de comerç de proximitat innovador i les que contribueixen a la dinamització i millora de la iniciativa empresarial comercial dels mercats municipals de la ciutat.

Amb aquesta finalitat, la 22a edició del premi Comerç de Barcelona i la 10a edició del Premi Mercats de Barcelona busquen distingir les iniciatives, les contribucions, els establiments comercials i les associacions de venedors dels mercats municipals que hagin incidit en la millora del sector comercial.

Poden presentar candidatura al premi totes les persones físiques o jurídiques (titulars d’establiments comercials, de parades de mercats municipals, associacions de comerciants territorials o sectorials i associacions de venedors de mercats municipals) que contribueixin o hagin contribuït a la millora del teixit comercial i dels mercats de la ciutat de Barcelona.

El termini de presentació de les candidatures començarà el dia 11 de juny i romandrà obert fins al 12 de juliol de 2019.

XXXIII edició dels Premis 8 de Març - Maria Aurèlia Capmany sota el crit “Pa i roses”

La Comissió de Govern, en sessió de 10 de gener de 2019, ha aprovat la convocatòria de la 33a edició dels premis 8 de Març - Maria Aurèlia Capmany per donar suport als projectes que contribueixin a la prevenció, la denúncia i l'afrontament de les situacions de discriminació econòmica i laboral de les dones, i facilitin eines d’autoorganització i apoderament per impulsar la lluita contra la feminització de la pobresa i la precarietat.

Prenent el pa i les roses com a símbols de la lluita pels drets laborals i l’exigència del dret a unes condicions de vida millors per a elles i les seves famílies, van emprendre una llarga lluita col•lectiva, que culminaria amb la reducció de jornades abusives, augments salarials i el reconeixement del dret a la sindicació.

Poden presentar projectes qualsevol persona, grup, associació o entitat sense ànim de lucre que estigui domiciliada o tingui seu a la ciutat de Barcelona. En el cas de grups que no estiguin formalitzats jurídicament i que estiguin integrats només per persones físiques, cal que la persona que actuï com a representant del grup estigui empadronada a la ciutat de Barcelona.

Els premis 8 de Març estableixen una sola categoria de projecte i dos premis:

• Premi del Jurat al millor projecte, dotat amb 15.000 €.

• Premi del Públic al millor projecte, dotat amb 3.000 €.

El termini de presentació de les sol•licituds és: del 15 de gener a l’1 de febrer de 2019.

També es pot fer el tràmit telemàticament clicant aquí